Czasopismo naukowe KELM to oświata, edukacja, prawo, zarządzanie

OŚWIATA I NAUKA BEZ GRANIC DLA PRZYSZŁOŚCI

KELM - co to jest?

KELM (Knowledge, Education, Law, Management) powstał w 2013 roku i nadano ISSN 2353-8406 od tej pory występuje w roli narzędzia komunikacji i wymiany poglądów naukowych, jak również przedstawia najbardziej aktualne problemy istniejące na poziomie państwowym i międzynarodowym.

   Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie wydaje okresowe (kwartalne) czasopismo naukowo-­praktyczne KELM. Jedną z przyczyn, dla których postanowiliśmy stworzyć magazyn, jest chęć utworzenia otwartej przestrzeni dyskusyjnej, w obrębie której istniałaby możliwość przedstawienia wyników własnych badań naukowych, nowych podejść do różnorodnych kwestii z poszczególnych dziedzin nauki.

   Wiadomo, że żaden z magazynów naukowych obecnie nie może istnieć bez użycia technologii informacyjnych, lecz tylko niektóre w pełni wykorzystują potencjał tych narzędzi. Główną koncepcją KELM jest rozpowszechnienie i wymiana informacji z jak najszerszym kręgiem odbiorców - właśnie dlatego obok wersji drukowanej dostępna jest też i wersja elektroniczna, która jest dystrybuowana za pośrednictwem Internetu. W taki oto sposób każdy, wchodząc na naszą stronę internetową, może pobrać właściwy numer KELM i zasięgnąć interesującej go/ją informacji.

   Do druku przyjmowane są artykuły naukowe, analizy oraz recenzje w językach polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Członkowie kolegium redakcyjnego KELM serdecznie zapraszają do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi i serdecznie zapraszają do współpracy.

Archiwum publikacji№7 (59) / 2023

№8 (60) / 2023

№1 (61) / 2024
№1 (53) / 2023

№2 (54) / 2023

№3 (55) / 2023

№4 (56) / 2023

№5 (57) / 2023

№6 (58) / 2023
№4 (48) / 2022

№5 (49) / 2022

№6 (50) / 2022

№7 (51) / 2022

№3 (31) vol. 4 / 2020

№8 (52) / 2022
№7 (43) vol. 2 / 2021

№8 (44) vol. 1 / 2021

№8 (44) vol. 2 / 2021

№1 (45) / 2022

№2 (46) / 2022

№3 (47) / 2022
№4 (32) vol. 3 / 2020

№4 (40) / 2021

№5 (41) vol. 1 / 2021

№5 (41) vol. 2 / 2021

№6 (42) / 2021

№7 (43) vol. 1 / 2021
№1 (37) vol. 1 / 2021

№1 (37) vol. 2 / 2021

№2 (38) vol. 1 / 2021

№2 (38) vol. 2 / 2021

№3 (39) vol. 1 / 2021

№3 (39) vol. 2 / 2021
№6 (34) vol. 3 / 2020

№7 (35) vol. 1 / 2020

№7 (35) vol. 2 / 2020

№7 (35) vol. 3 / 2020

№8 (36) vol. 1 / 2020

№8 (36) vol. 2 / 2020
№5 (33) vol. 1 / 2020

№5 (33) vol. 2 / 2020

№5 (33) vol. 3 / 2020

№5 (33) vol. 4 / 2020

№6 (34) vol. 1 / 2020

№6 (34) vol. 2 / 2020
№1 (29) 2020

№2 (30) / 2020

№3 (31) vol. 1 / 2020

№3 (31) vol. 2 / 2020

№4 (32) vol. 1 / 2020

№4 (32) vol. 2 / 2020
№1 (25) / 2019

№2 (26) / 2019

№3/4 (27/28) / 2019
№1 (21) 2018

2 (22) 2018

№3 (23) / 2018

№4 (24) / 2018
№1 (17) / 2017

№2 (18) / 2017

№3 (19) / 2017

№4 (20) / 2017
№1 (13) / 2016

№2 (14) / 2016

№3 (15) / 2016

№4 (16) / 2016
№1 (1) / 2013

№2 (6) / 2014

№3 (7) / 2014

№4 (8) / 2014


KOLEGIUM REDAKCYJNE

Przewodniczący Rady Redakcyjnej prof. dr hab. JANUSZ NICZYPORUK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Sekretarz Redakcji: doc. dr EWA JASIUK (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska)

Edytor techniczny: doc. dr hab. OLEH BATIUK (Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine)

 • doc. dr SVITLANA CHERNETA (Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine)
 • prof. dr hab. VALERII KOLESNYK (Academy of the Security Service of Ukraine, Ukraine)
 • prof. dr hab. IRYNA HORA (Academy of the Security Service of Ukraine, Ukraine)
 • prof. dr hab. ANNA PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • prof. dr hab. ANDRZEJ PANASIUK (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. dr hab. EWA CZECH (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. dr EVGEN LUK'YANCHIKOV (National Technical University of Ukraine KPI, Ukraine)
 • prof. dr hab. PETRO SAVCHUK ( Lutsk National Technical University, Ukraine)
 • dr.theol. PETRO STANKO (Der Katholische Militarpfarrer m. Ingolstadt, Deutschland)
 • prof. dr hab. ANZOR SHARASHENIDZE (Tbilisi David Agmashenebeli Teaching University, Georgia)
 • prof. dr hab. SERGEY PETKOV (Viceprezident Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, Slovensko)
 • prof. dr hab. MARJJA CZEPIL (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Wydawca

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie ul. Tulipanowa 47, 20-827 Lublin

KONTAKT

(081) 742-68-53
www.isaplublin.pl

Wymagania dotyczące płatności

KRS 0000376930;
NIP 7123238441;
Regon 060730915
Acc: BANK PEKAO SA nr 67 1240 2470 1111 0010 3831 8426